Koolitused

Oleme valmis läbi viima töötubasid, pidama loenguid ja konsulteerima lastega töötavaid spetsialiste (haridus-, meditsiini- ja sotsiaaltöötajad, omavalitsuste nõunikud ja lastekaitsetöötajad jm.) ja peresid traumaatiliste juhtumite käsitlemisel.

Konkreetse kriisijuhtumi lahendamine

 • Traumaatilise juhtumi järgne debriifing lastele ja/või täiskasvanutele.
 • Debriifing on grupitöö vorm, mida  kasutatakse surmajuhtumite, raskete vigastuste, õnnetuste jm. järgselt. Eesmärk on ennetada traumast tingitud mittevajalikke järelmõjusid, anda selgitust normaalsetest kriisireaktsioonidest ja tagada tõepärane info juhtunu kohta.  Debriifingu viib läbi vastava väljaõppe saanud spetsialist (2 inimest grupi kohta). Sobiv aeg selleks on 24 – 72 tunni möödudes juhtunust. 
 • Pikaajaline kriisinõustamine konkreetsete traumaatiliste juhtumite järgselt spetsialistidele või peredele

Vajaduse korral palume pöörduda 50 69 658 (Maire Riis) ja Lõuna-Eestis tel. 52 05 166 (Merike Sarapuu) või e-kirjaga aadressil: info@lastekriis.ee

Kriisialased koolitused, konsultatsioonid, seminarid, loengud

Sihtgrupp: haridus-, meditsiini- ja sotsiaaltöötajad, koolijuhid, omavalitsuste nõunikud ja lastekaitsetöötajad jm.

Võimalikud teemad:

 • Kaotused ja trauma lapse elus. Nende mõju lapse arengule.
 • Kuidas toetada lähedase kaotanud last ja noort.
 • Kuidas käituda kriisiolukorras.
 • Kriisipsühholoogia põhimõtete rakendamisest koolis.
 • Juhised kriisiplaanide koostamine lasteasutustele.
 • Kriisiinterventsiooni tehnikad ( defusing, debriifing jm..)
 • Individuaalsed ja soolised erinevused leinaprotsessis. Komplitseeritud lein ja trauma.
 • Psühhosomaatilised, meeleolu- ja söömishäired lastel ja noortel – nende põhjustest, ennetamisest ja  toimetulekust
 • Lapseea hirmud ja foobiad
 • Hüperaktiivne laps – nõuanded toimetulekuks vanematele ja pedagoogidele.
 • Toimetulek tööstressiga ja läbipõlemise vältimine.

Huvi korral palume pöörduda info@lastekriis.ee

Ettekanded rahvusvahelistel jm. konverentsidel

Riis, M. Töö traumeeritud lastega. Laste ja Noorte Kriisiprogrammi kogemus. Ettekanne konverentsil: Uusi surukäsitys ja surun hoito. Helsingi 23.10. 2000 ja 16.04.2002 ning Oulu 26. 03. 2001, Soome.

Sarapuu, M. Lähedase pereliikme kaotanud perede psühhosotsiaalne rehabilitatsioon. Ettekanne teaduslikul konverentsil: Tervise edendamine Eestis V. 21.-22.märts.2001.a. Tartu Ülikooli Raamatukogus.

Riis, M. In the morning we have grief group, in the evening we have disco. Ettekanne Rädda Barneni Kultuurifestivalil. Malmö, Rootsi, 19. - 20.11.1998.

Riis, M. Grief-work with children after M/S Estonia disaster. Ettekanne: 5th International Conference on Grief and Bereavement in Contemporary Society. Washington, USA, 25. - 29.06.1997.

Isat, P. Töötuba : Lapse lein. Nordic Moreno Conference. Helsinki, Soome, 27. - 29.03.1998.

Isat, P. Grief work with children after M/S Estonia disaster. Ettekanne : 2. Balti Psühholoogide Konverents, Tallinn, 24.- 27. 08. 1996.