Mittetulundusühing laste ja noorte kriisiprogramm põhikiri

Käesolev põhikirja redaktsioon on kinnitatud MTÜ Laste  ja Noorte Kriisiprogrammi üldkoosolekul 15. detsembril 2007.a. Väätsal