Partnerid

Meie headeks koostööpartneriteks on:

 • Lastepsühholoogide Ühing
 • Koolipsühholoogide Ühing
 • Tallinna Perekeskus
 • Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus
 • Moreno Keskus
 • Pärnu Õppenõustamiskeskuse Psühholoogiateenistus
 • Riiklik ohvriabi
 • Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakond

Lisaks paljud kohalikud omavalitused, sotsiaalnõunikud, lastekaitsespetsialistid (näiteks Tartu ja Pärnu Linnavalitsus)    

Koostööpartnerid välismaal:

 • Bergeni Kriisipsühholoogia Keskus ja Atle Dyregrov /Norra/
 • EMDR Euroopa Lastesektsioon
 • Euroopa Trauma ja Dissotsiatsiooni Ühing
 • Lotta Polfeldt /Rootsi/
 • Margareta Thun /Soome/
 • Roger Solomon /USA/
 • Rädda Barnen /Rootsi/
 • Traumaterapiakeskus ja Anne Suokas-Cunliffe /Soome/
 • Reet Oras /Rootsi­/
Tänu koostöö ja hea nõu eest!