Meie tegevus algas 1995. a. suvel, kui korraldasime esimese laste suvelaagri 55-le lapsele, kelle ema/isa või õde/vend hukkusid "Estonia" katastroofis. Järgnevatel aastatel on laagrites osalenud lapsed, kelle pereliige on surnud väga erinevatel pôhjustel. Tänaseks on toimunud juba 68 laagrit. Kolmel esimesel aastal toimusid laagrid Rootsi lastekaitseorganisatsiooni Rädda Barnen toetusel. Aastate jooksul on laagrites osalenud kokku tuhat last. Sellel, 2020. aastal plaanisime tähistada oma 25. tegutsemisaastat kõigi laagri vilistlaste kokkutulekuga septembri algul. Praeguse kriisiolukorra tõttu lükkame oma suursündmuse edasi 2021. aastasse. 

Alates 1999. aastast oleme suurt rôhku pööranud arendustööle, kohaliku ja rahvusvahelise koostöövôrgustiku loomisele ja laste leina, kriisiabi ja traumaalastele koolitustele.

2001.a. suvel asutasime mittetulundusühingu Laste ja Noorte Kriisiprogramm ja tänaseni on põhirõhk tegevuses olnud lähedase pereliikme kaotanud lastega peredele psühholoogilise toe pakkumine (grupitööd, leinatoetuslaagrid, individuaalne nõustamine, leina- ja traumateraapia jms).

Oluliseks suunaks on olnud ka kriitilise sündmuse järgne vahetu sekkumine ja psühholoogilise esmaabi osutamine koolides ja lasteaedades (suitsiidijuhtumid, erinevad õnnetusjuhtumid, õpilase või õpetaja surmajuhtum jms) ning erinevate lastega kokkupuutuvate institutsioonide ja kohalike omavalitsuste spetsialistide koolitamine (peamiselt leina ja trauma temaatika).

Mitmed MTÜ liikmetest on osutanud vahetut kriisiabi suurõnnetuste (Estonia hukk, Pala bussiõnnetus, Saaremaa koolipõleng jm) järgselt ja osalemas Eesti kriisiabisüsteemi ülesehituses ja arendamises. Maire Riis ja Naatan Haamer osalesid aktiivselt Haapsalu Lastekodu tulekahju järgselt kriisiinterventsiooni süsteemi loomisel ja rakendamisel Haapsalus (koostöös Lääne Maavalitsuse ja Haapsalu Linnavalitsuse spetsialistidega).

Maire Riisi eestvedamisel on ühing korraldanud koolitusi ja väljaõppeprogramme laste, noorte ja täiskasvanutega tegelevatele spetsialistidele ning kaasanud maailma juhtivaid spetsialiste (Norrast, USA-st, Kanadast jm). MTÜ tegevust on tunnustatud UNICEF Teenetemärgiga 2000.a. ja Sinilinnu aastapreemiaga 2014.a. Programmi juht Maire Riis on pälvinud Eestimaa Uhkuse tiitli 2006. aastal ja Tunnustusauhinna ” Lastega ja lastele” muutuste loojana 2014.aastal.

Programm (MTÜ sisuline tegevus) on saanud kõrge hinnangu Eesti Haigekassa poolt tellitud ja Eesti-Rootsi Suitsidoloogia Instituudi poolt läbiviidud sisulise ja finantstegevuse auditi põhjal.

Auliikmed

  • Atle Dyregrov
  • Lotta Polfeldt
  • Margareta Thun