Meie headeks koostööpartneriteks on:

 • Sotsiaalministeerium
 • Siseministeerium
 • Lastepsühholoogide Ühing
 • Koolipsühholoogide Ühing
 • Tallinna Perekeskus
 • Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskus
 • Moreno Keskus
 • Rajaleidja keskused
 • Sotsiaalkindlustusamet (Ohvriabi)
 • SA Väärtustades Elu
 • Eesti Naisteühenduse Ümarlaua SA
 • MTÜ Dialoog Laste Nimel
 • MTÜ Pro Familia
 • MTÜ Vaiter
 • MTÜ Hingekeel

Lisaks paljud kohalikud omavalitused, sotsiaalnõunikud, lastekaitsespetsialistid (näiteks Tartu ja Pärnu Linnavalitsus)    

Koostööpartnerid välismaal:

 • Bergeni Kriisipsühholoogia Keskus ja Atle Dyregrov /Norra/
 • EMDR Euroopa Lastesektsioon
 • Euroopa Trauma ja Dissotsiatsiooni Ühing
 • Lotta Polfeldt /Rootsi/
 • Margareta Thun /Soome/
 • Roger Solomon /USA/
 • Rädda Barnen /Rootsi/
 • Traumaterapiakeskus ja Anne Suokas-Cunliffe /Soome/
 • Reet Oras /Rootsi­/

Tänu koostöö ja hea nõu eest!